Rekonektivní léčení můžete darovat.

Minulý rok jsem byla mile překvapena, kolik lidí darovalo svým blízkým poukaz na rekonektivní léčení. Někteří se báli reakcí od svým příbuzných, ale ani jeden obdarovaný svůj dárek neodmítl a mnoho z nich ještě, příšlo následně na znovu-napojení. Dobré věci se šíří rychle…

Rekonektivní léčení má mnoho přínosů, podporuje pozitivní změny.

Nezaměřuje se na konkrétní nemoc, ale nastavením rovnováhy v organismu odstraní příčinu nemoci. Rekonektivní léčení je nová dynamická úroveň léčení, která překonává techniku, osvobodí vás od složitých rituálů a ochran na bázi strachu. Rekonektivní léčení se nezaměřuje na symptomy (příznaky), nestanovuje diagnózu ani se nesnaží léčit pouze jednu konkrétní nemoc.

Tímto léčením se odstraní nerovnováha organismu a sjednotí se naše úrovně mentální, fyzické, duchovní a spirituální.

Tuto silnou formu léčení může využít kdokoliv, bez ohledu na věk nebo náboženskou orientaci. Rekonektivní léčení se provádí i na dálku a jeho účinnost je dokázaná a změřená. Domluvíme se na hodině, kdy vám zavolám a seznámím vás s postupem. Lidé to často popisují jako nárůst životní energie, vnitřní jistoty a jasného intuitivního směřování k věcem, které vždy v podstatě chtěli dělat. Důležitý je zejména proces po léčení, který trvá delší dobu.

 Váš život se začne postupně harmonizovat.

Do poznámek napište požadovanou barvu obálky, kterou si přejete k poukázce dodat.