Rekonektivní léčení

Máte zdravotní či psychické problémy a klasická medicína selhala?

Objevte Rekonektivní léčení (Reconnective Healing), které je celosvětově uznávaným směrem v rozvíjející se oblasti energetického léčení.

Rekonektivní léčení představuje pro miliony lidí po celém světě návrat k optimálnímu stavu zdraví, rovnováhy a vitality ve všech oblastech života.

Mnoho lidí zažije trvalé změny na mnoha úrovních.

Rekonektivní léčení vykazuje významné výsledky jak na úrovni zdravotní, tak i na úrovni osobního rozvoje člověka. Je podloženo vědeckým výzkumem lékařů, kvantových fyziků a univerzit po celém světě. Rekonektivní léčení je proces harmonizace těla. Nezaměřuje se na konkrétní nemoc, ale nastavením rovnováhy v organismu odstraní příčinu nemoci.

Působí tam, kde to nejvíc potřebujete. 

Rekonektivní léčení má mnoho přínosů, podporuje pozitivní změny. Tuto silnou formu léčení může využít kdokoliv, bez ohledu na věk nebo náboženskou orientaci. Rekonektivní léčení je nová dynamická úroveň léčení, která překonává techniku, osvobodí vás od složitých rituálů a ochran na bázi strachu. V mnoha vědeckých studiích bylo prokázáno, že Reconnective Healing® restrukturalizuje samotnou DNA, což má za následek, že buňky vyzařují vyšší a souvislejší úrovně světla, což vede k uzdravení – fyzickému, duševnímu, emocionálnímu a dalším, které obvykle bývá okamžité a doživotní.

Je vědecky prokázáno, že při Rekonektivním léčení:

  • Dochází k životní transformaci směrem k harmonii.
  •  Prohlubuje se spokojenost a efektivita.
  •  Zharmonizují se vztahy s lidmi v okolí.
  •  Dochází k navýšení energie těle.
  • Restrukturalizuje poškozenou DNA.
  •  Zpomaluje proces stárnutí fyzického těla.

Pro koho je tato metoda vhodná?

A v tom je právě jedinečnost této metody. Lze ji aplikovat na kohokoliv bez rozdílu věku, pohlaví, národnosti, onemocnění a duchovního zaměření. Jednoduše řečeno tato metoda je účinná na všechny živé bytosti, a to jak lidi, tak i zvířata. 

 

Reconnection

 Lze Rekonektivní léčení provádět i na dálku? 

Rekonektivní léčení se provádí i na dálku a jeho účinnost je dokázaná a změřená. Domluvíme se na hodině, kdy vám zavolám a seznámím vás s postupem. Po léčení vám opět zavolám a promluvíme si o vašich prožitcích.

 

Romana Matyášová Reconnection

Jak probíhá léčení?

Vezmete si na sebe oblečení, které vám je příjemné a pohodlné. Položíte se na lehátko, zavřete oči a uvolníte se. Jediné, co byste měli udělat vy je relaxovat. Každý klient prožívá průběh léčení jinak: někdo pociťuje emocionální výkyvy, někdo má fyzické prožitky, ale také někdo necítí nic. I přes různorodé pocity a vjemy účinkuje Rekonektivní léčení na každého. Účinnost energetických technik si můžete ověřit na mých nových stránkách. Více..

 

prostory

Jak to vlastně funguje?

Rekonektivní léčení má schopnost reintegrovat poškozenou DNA. Váš život se zlepší po všech stránkách, kvalita života bude stoupat, bolesti a obtíže budou pozvolna odcházet do nenávratna a proces bude dále pokračovat i bez vašeho vědomého přičinění.

Rekonektivní léčení se nezaměřuje na symptomy (příznaky), nestanovuje diagnózu ani se nesnaží léčit pouze jednu konkrétní nemoc. Tímto léčením se odstraní nerovnováha organismu a sjednotí se naše úrovně mentální, fyzické, duchovní a spirituální.

Praktik RL umí pracovat s energií a frekvencemi, které jsou všude kolem nás. Umí se na ně naladit a propojit je s vaším tělem a myslí. Vy ležíte třicet minut na zádech na lehátku v pohodlném oblečení bez obuvi, máte zavřené oči a jen odpočíváte a pasivně přijímáte, co je vám dáváno.

 

 

Praktik pracuje s energií nad vaším tělem a nijak se vás nedotýká ani na vás nemluví. V průběhu léčení můžete vnímat různé projevy ať fyzické nebo mentální. U každého jedince jsou jiné, většinou příjemné a mnohdy do té doby nepoznané. Avšak Vaše pocity nemají na léčení žádný vliv. Důležitý je proces po léčení, který trvá delší dobu. Váš život se začne postupně harmonizovat.

Kolik léčení je potřeba?

Vy sami si určíte, do jaké míry svojí změnu požadujete. Léčení je nejúčinnější po třech léčeních, které by měly být v jednom týdnu. Někomu, ale stačí pouze jedno, záleží na Vás. Opakování již většinou není třeba, jelikož se jedná o dlouhodobý proces.

Jedno léčení stojí 3 300 Kč, a je třeba, aby bylo uhrazeno předem. Odpadá tak nevyřešená otázka mezi klientem a praktikem a oba se pak mohou nerušeně soustředit na samotné léčení. Objednat.

Objednat léčení

Následně můžete podstoupit Proces The Reconnection. Měli bychom odlišovat dvě věci, Rekonektivní léčení a Znovunapojení. Rekonektivní léčení je návratem k našemu přirozenému stavu rovnováhy a zdraví. Je to jednorázová naladění na frekvence Rekonektivního léčení a tím si něco velmi hluboko uvnitř klienta vzpomene na to, že tento stav rovnováhy a harmonie vlastně zná a že se do něj chce vrátit. A tím se nastartuje proces, který u každého probíhá jinak, dle jeho skutečné potřeby. Optimální počet sezení je třikrát za týden a je možné je v budoucnu opakovat. Proces  Znovu-napojení je oproti tomu proces trvalý.

 

Znovu-napojení (The Reconnection)

 

Přináší velký evoluční posun v životě člověka a zdraví přichází jako bonus. 

Je vyšší forma Rekonektivního léčení založená na znovunapojení ztracených schopností svého těla, mysli a emocí. Znovu napojuje meridiány těla na linie sítě planety a celého prostoru jehož jsme součástí. Dokáže přinést viditelné změny na úrovni fyzického těla, celkového vnímání vztahů, osobního i pracovního života. Jedná se o trvalý proces, který se provádí jednou za život. Je to návrat k sobě.

 

graf 2

Rekonektivní léčení a proces Znovu-napojení je pro naši dobu opravdový zázrak, a to ve všech směrech. Nedá se srovnat s žádnou doposud známou energetickou technikou. Lidé to často popisují jako nárůst životní energie, vnitřní jistoty a jasného intuitivního směřování k věcem, které vždy v podstatě chtěli dělat.

Jak Znovu-napojení probíhá?

Léčení probíhá obdobně jako u Rekonektivního léčení. Praktikuje se nejlépe ve dvou dnech po sobě jdoucích v rozsahu 3 nocí. Doba trvání je první den 40 minut, druhý den 45 minut. Složitou technikou se napojí energetický systém člověka na síť planety Země a energetickou mřížku vesmíru. Tímto se vytvoří podmínky pro velice rychlý rozvoj a nastává akcelerace vaší evoluce.

Jakmile dojde ke spojení, navyšuje se vaše životní energie i vědomí.

Výsledek tohoto procesu je trvalý. Váš život bude vyvážený a harmonický, veškeré nastalé problémy budete řešit s nadhledem a bez zbytečných nežádoucích emocí.

Kolik Znovu-napojení  stojí?

Zde je velmi důležitá číslovka ceny, která obsahuje frekvenci 333, což je v součtu 9, a to je číslice, která znamená ukončený proces. Hodnota je v EUR. I tady je velmi důležitá platba předem, aby byl zachován proces harmonie – výměny. Cena ukazuje důležitost, jakou člověk dává tomuto procesu.

To, co můžete získat po Znovu-napojení, se nedá vyjádřit penězi, ale je zcela jistě hodnotnější. Sebevědomí, sebedůvěra, radost, zdraví, vztahy….

Máte-li  zájem o léčení nebo prostě chcete jen vědět více informací, zavolejte mi na tel: 720 212 813  nebo mi prostě napište na email:r.matyasova@seznam.cz.  

 

Měření čaker

 

Léčení provádí praktik s mezinárodní certifikací a kvalifikací. Každé dva roky praktik musí složit zkoušku a potvrdit certifikaci. 

Stáhněte si e-book zdarma, jak si hrát s energiemi.