Rekonektivní léčení & duchovní posun

Spektrum tohoto energetického léčení je široké. Rekonektivní léčení dokáže zharmonizovat tělo na fyzické, psychické, mentální, emocionální i duchovní úrovni. Záleží na tom, co je pro danou chvíli a pro konkrétního člověka příhodné. My však nevíme, zda přijde uzdravení ve formě, kterou si člověk přeje, nebo formou, o které by se mu ani nesnilo.

Rekonektivní léčení navyšuje frekvenci našich vibrací, a tím posouvá vědomí. Stáváme se atraktivnějšími a spokojenějšími. Čím víc se s energiemi potkáváme, tím víc se posouváme. Posunem vědomí do vyšší dimenze si zkvalitňujeme život a snadněji se nám doplňuje energie i rychleji plní naše přání. Chcete-li, zhmotňují se naše myšlenky. Nastartuje se proces, který pokračuje i po odchodu z Rekonektivního léčení. 

Nemoc je projevem nerovnováhy v těle. Rekonektivní léčení působí v rovině příčiny. Klasická medicína má skvělé prostředky na odstranění následků, ale nezabývá se příčinou. Jako praktici Rekonektivního léčení nehodnotíme zdravotní stránku a nedoporučujeme vysazování léků. To už je na zodpovědnosti klienta. Někteří klienti přicházejí s tím, že si museli nechat udělat vyšetření jinde, protože jejich lékař nepřipustil možnost vyléčení ani zlepšení. Pár lidí mi napsalo, že si léky na deprese vysadili sami, neboť se cítí skvěle. S tím nesouhlasím, protože si tělo už mohlo vybudovat závislost a vysazení může způsobit tělu šok. Mým zatím nesplněným přáním je spolupráce s lékařem, který by viděl v RL možnosti pro své pacienty a byl schopen vysazovat léky po zhodnocení zdravotního stavu.

Ve světě je běžné, že si lidé před operací dopřejí Rekonektivní léčení pro lepší zvládnutí stresu. A po operaci další sezení, tentokrát pro rychlejší hojení ran. 

I přes to, že nevíme, jakou formou přijde uzdravení, tak mnoho vědců nenechávají celosvětové výsledky Rekonektivního léčení v klidu. Zkoumají i dokumentují zázračná uzdravení. Rekonektivních praktiků po celém světě přibývá a číslo už přesáhlo 100 000, z toho je 20 000 zdravotních pracovníků a 30 000 energetických pracovníků a masérů. V některých zemích se RL dostává do nemocnic a tento způsob léčby je uznávaný, proto jsou terapie spolufinancovány zdravotní pojišťovnou.

Glen Rein, PhD, ředitel Quantum Biology Research Labs v New Yorku, předvedl ve veřejně publikované studii, že když je aplikováno Rekonektivní léčení na DNA, jsou závady DNA opraveny během léčení a bylo dosaženo nejlepších výsledků ve srovnání se všemi energetickými metodami. 

V anglickém jazyce vyšla kniha, VĚDA POTVRZUJE REKONEKTIVNÍ LÉČENÍ, kde jsou uvedeny další studie a výzkumy.

Pro objednání na Rekonektivní léčení nebo Znovu-napojení:  www.romanamatyasova.cz

Zdarma návod, jak si hrát s energiemi ZDE.