Negativní myšlenky a stavy

Víte, že bez emocionální rovnováhy nikdy ničeho nedosáhnete. Víte již, že prožíváte to, co si myslíte? Také, že vnější svět je odrazem vaší mysli a každá myšlenka je tvůrčí i ta negativní. Představovat si negativní a katastrofické scénáře je tou nejkratší cestou k jejich uskutečnění. Co si nepřejete, to si nepředstavujte a vůbec na to nemyslete. Kladné emoce zvyšují životní energii, která je tvůrčí. Negativními emocemi energii ztrácíme. Proto je tak důležité eliminovat, ze života vše co v nás negativitu vyvolává. Zlo je ještě nebezpečnější, když si ho člověk neuvědomuje. Normální člověk neseznámený s pozitivním myšlením si ani nemusí uvědomovat, jak moc si myšlením ubližuje a dělá ze života peklo. Pozitivní myšlení by se mělo učit na základní škole, protože pak by ovlivnilo celou společnost.

Pokud nám někdo kdysi ublížil, můžeme si to přehrávat v hlavě po celý život a vytvářet si tak negativní emoce, jež vám ovlivňuje současný i budoucí život. Uvědomte si, že to co bylo, už nikdo nezmění a není důvod si tím ničit život.

Může být ještě další typ negací a to mnohem podlejší. Pocit marnosti a zbytečnosti, bezvýchodná situace života. Lidé si za léta vypozorovali, že po smíchu přichází pláč. Platí to i u pozitivních a vyrovnaných lidí. Neznají jen slzy štěstí, radosti či dojetí, také mají smutky a špatné nálady, ale je jich méně, jsou kratší  a nemají takovou intenzitu. Jak to dělají? Jednoduše – kontrolují emoce a tím i svůj život, nebo mají proces Znovu-napojení (The Reconnection) což způsobí harmonizaci organizmu.

Pokud víte, jak naložit s náhlou depresí, nepotřebujete léky. Jak na to? Jako první je změna. Změna prostředí, změna činnosti, změna stavu. Najděte, něco čím stav změníte, pusťte si komedii, zajděte na procházku nebo proveďte meditaci. Hudba je také výborný prostředek na zlepšení nálady.

Zdarma si stáhněte ebook: „Jak si hrát s energiemi.“