Nepsané zákony

Existují nepsané zákony, o kterých se ve škole neučíme, a přitom jsou pro lidské štěstí a vnitřní spokojenost nejdůležitější. Z pohledu kvantové fyziky je člověk, myšlenka či emoce pouze energie, která vibruje na určitých frekvencích. Každý člověk vibruje určitou frekvencí a díky zákonu přitažlivosti si stejné nebo podobné frekvence přitahuje. 

To, na jaké frekvenci „vibrujeme“, nám ukazují naše pocity.

To znamená, že pokud vibrujeme frekvencí strachu jsme v nižších úrovních apřitahujeme si životní situace na stejné nebo podobné úrovni (hněv, smutek), prostě si do života přitahujeme neúspěch a nedaří se nám. Potkáváme lidi, kteří si neustále stěžují, jsme nemocní, nespokojení… 

Navýšením vibrací, kdy cítíme lásku a/nebo radost, si do života přitahujeme pozitivní záležitosti. Znamená to tedy, že pokud se dokážeme ovládat a kontrolovat a naše reakce na životní situace jsou převážně pozitivní, nenecháme se stáhnout do negativního myšlení různými pomluvami, sledováním negativních zpráv a podobně – navyšujeme vibrace. 

Jenomže to má malý háček, naše reakce na životní situace jsou podvědomé, a tím pádem reagujeme rychleji, než si dokážeme uvědomit, že chceme myslet pozitivně. To, že chceme myslet a reagovat pozitivně, musíme nejprve cítit a pak se nám to bude dařit. Pokud bychom se jen „snažili“, je to zbytečná ztráta času a spíš si způsobíme trauma než navýšení vibrací. 

Každý člověk – každá bytost vibruje jinou frekvencí, která odpovídá stádiu jejího vývoje. 

To, na jaké úrovni svého vývoje se nacházíme, nám může ukázat tabulka úrovně vědomí (viz e-book 7 kroků ke štěstí). Nejde o to, aby se člověk musel někam zařazovat a prožívat trauma, že se pohybuje nízko, ani to nemá vůbec nic společného s inteligencí či znalostmi, ale pomůže nám to pochopit, že svým chováním se můžeme mít v životě mnohem lépe. 

To, co vysíláme, to i přijímáme. 

Posunem do vyšších úrovní se mění i schopnosti člověka vnímat a pochopit čím dál víc věcí. Dá se dokonce předpokládat, jak lidé z pozice jednotlivých úrovní zareagují na životní situaci. Navýšením vibrací se rozšiřuje úroveň vědomí a tím pádem i intuice. 

Pokud se nacházíme v životní situaci, která nám nevyhovuje, znamená to, že jsme si svým myšlením a chováním podvědomě přitáhli tento současný stav. Nezměníme-li své vibrace, budeme si pořád dokola přitahovat stále stejné situace, partnery či přátelé… 

Rekonektivní léčení navyšuje vibrace.

Vyladí naše tělo na úrovni základní frekvence zdraví a napraví chyby v energo-informačním systému našeho těla i psychiky. Dokáže přinést viditelné změny na úrovni fyzického těla, celkového vnímání vztahů, osobního i pracovního života. Rekonektivní léčení je proces harmonizace těla. Působí na rovině příčiny, a tím odstraňuje i následky. Objednat se můžete zde…