Jak dosáhnout spokojenosti a štěstí?

V naší uspěchané době má mnoho lidí zajištěné své životní potřeby, ale přesto nenachází vnitřní klid. Máme auta, domy, oblečení, techniku, ale chybí nám harmonie a radost ze života. Stále na něco čekáme a těšíme se na situaci, kdy se nám takzvaně uleví. Podmiňujeme své štěstí konkrétním stavem nebo situací a čekáme, až se nám podaří dokončit tento projekt, až dítě dostuduje, až si zařídíme bydlení, až splatíme auto, až… Ale spokojenost stále nepřichází, a to ani po naplnění našich plánů. Mysl začne hledat další mezníky a stále se opakuje stejný pocit nespokojenosti a prázdnoty. 

Spěcháme, protože život se zrychluje a je moderní nestíhat a nemít čas.

Musíme zaplatit hypotéky, leasingy a nedokážeme si užít své domy a zahrady. Čas, který trávíme s našimi nejbližšími, je minimální. A když si náhodou volný čas najdeme, neumíme si jej vychutnat, protože nezvládáme relaxovat a odpočívat. Neumíme si všímat, jak se cítíme. Náš mozek neustále pracuje ve vysokých obrátkách a nachází se buďto v budoucnosti, nebo v minulosti a zřídka prožívá přítomnost. 

Psychická nespokojenost způsobuje tělesnou disharmonii a je pouze otázkou času, kdy se projeví ve formě nemoci. Vezmeme si pilulku a příznaky zmizí. O původ nemoci se nemáme čas zajímat. Pokud ovšem neodstraníme příčinu nemoci, rychle se vrátí. V České republice stoupá spotřeba antidepresiv, paralyzují nás strachy různých charakterů a my se snažíme život přežít a ne si ho užít. Složení léků zatěžuje naše játra, která jsou zodpovědná za detoxikaci. Škodlivé látky jdou do krve a projeví se třeba kožní vyrážkou a my místo toho, abychom odlehčili játrům, si necháme předepsat antibiotika, která játra ještě více zatíží. Kolotoč se tak neustále opakuje. 

Jak funguje psychika?

Psychika je pojem shrnující veškeré duševní obsahy a funkce člověka. Tedy nejen to, co si myslíme a děláme, ale i to, jakým způsobem myšlenkové informace zpracováváme, tedy samotný proces tohoto zpracování. Pro názornost můžeme použít zjednodušené schéma v podobě trojúhelníku. Prožívání, emoce (relaxace, láska, vyjádření vřelosti) – chování (hlas, mimika, gesta, držení těla) – myšlení (změna pohledu na věc, sugesce). 

Všechny tyto složky mají tendenci se udržovat v rovnováze. Tedy pokud cítíme smutek nebo úzkost, vůbec si nemusíme uvědomovat, že tomuto stavu odpovídá i způsob našeho myšlení. Na této úrovni smutku přicházejí myšlenky, které nás stahují ještě níže. Vytváříme si domněnky, které odpovídají pocitům smutku. Myšlení reaguje tím, že nic nemá cenu, stejně je to zbytečné, protože stejně víme, jak to dopadne. Zároveň na tuto situaci reaguje i naše chování. Naše držení těla je najednou jiné, způsob mluvy a chuti zapojovat se do života je odlišné. Jde tedy o psychologický systém, který má snahu udržet se v dané poloze a neměnit žádnou ze složek. 

    Chování – emoce 

    Myšlení                                        Prožívání

Co s tím můžeme dělat?

Jak tedy postupovat, když chceme dosáhnout psychologické změny? Často si stěžujeme na nepříjemné pocity, kterých se chceme zbavit, ale to je právě ze všech složek zmíněného systému to nejtěžší. Mnoho lidí sáhne po farmakách, ale lék nedovede narušit vazby v tomto naučeném systému. I když lék odbourá depresi, bude člověk stále ohrožen „pádem dolů“ pro navyklý pohled na svět, na sebe, na budoucnost a současně i pro navyklé chování. Tedy pro vzorce chování, které si za svůj život osvojil a používá je. 

Ještě výraznější je to u naučených strachů (fobií), například z malých prostor, z výšek, z různých předmětů, ale i z komplexních jevů, jako je společnost lidí (sociální fobie, neznámé a velké prostory (agorafobie). Zde může lék jednorázově a účinně snížit úzkost, ale když jeho efekt odezní, tak se strach opět vrátí. Dlouhodobě účinnější je tedy hledat změnu ve způsobu myšlení, vnímání sama sebe a světa, ve způsobu chování. To je více přístupné vůli. Když tyto změny daná osoba zvládne, je velmi pravděpodobné, že dojde k žádoucí změně. A k tomu nám může pomoci duševní hygiena. 

Duševní hygiena 

Duševní hygienu můžeme vnímat jako soubor poznatků, přístupů, pravidel a postupů, který umožňuje efektivní předcházení nadměrné zátěži. Jedinec se s pomocí těchto souborů připravuje na zvládání stresových situací a pokouší se těmto zátěžovým situacím předcházet a případně minimalizovat negativní dopady. Mezi důležité faktory patří dodržování rovnováhy mezi prací a odpočinkem, psychickou a fyzickou činností. Pozitivní myšlení je jedním z nejsilnějších terapeutických nástrojů k nalezení rovnováhy a spokojenosti. 

Duševní hygiena úzce souvisí s naším systémem hodnot. Každý člověk by si měl sám pro sebe ujasnit, co jsou pro něj hodnotné cíle, k nimž bude zaměřovat své úsilí, čemu bude dávat přednost. Také uspokojivé sociální a citové vztahy jsou významnou součástí našeho života a posilují naši odolnost vůči fyzickým i duševním stresům. Duševní hygiena by měla zahrnovat i cílevědomou práci na sobě samém.

Rituály duševní hygieny 

Většina technik využívá intuitivních postupů, které redukují rozpor mezi biologickým základem a adaptací na sociální realitu. Vhodným příkladem je fyzická aktivita, která umožňuje zvýšit hladinu endorfinů (hormonů štěstí) v těle. 

Z účinných rituálů můžeme ve stručnosti zmínit dechové techniky, změnu prostředí, sociální kontakty, humor nebo tělesná úleva, jako jsou koupele či masáže. Velice účinnou a hojně využívanou praktikou jsou meditace s pozitivními afirmacemi. Předností těchto praktik je, že mohou vést k cíli rychleji a efektivněji. 

Lidské štěstí 

Když se podíváme na lidské štěstí, zjistíme, že je z velké části dáno vrozenými předpoklady a také tím, co se nám v životě skutečně děje. Určitou část životních událostí ve svém životě nemůžeme ovlivnit, ale tou nejdůležitější informací je, že jsme schopni být šťastní, když se pro to rozhodneme, a to následně ovlivní náš způsob života. Záleží na našem rozhodnutí, jak se rozhodneme o životě přemýšlet. Tato část je zcela pod naší kontrolou. Když tuto informaci použijeme v praxi, můžeme tím kompletně změnit dosavadní vývoj našeho života. Čím jsme starší, tím více jsme ovlivněni tím, co v životě chceme, co pro nás má smysl a jak se chceme realizovat. Rozumíme složitým technologiím, robotům, jsme schopni ovládat rakety ve vesmíru, ale v odhadech toho, jak se zachovají naši nejbližší, jsme stále znovu překvapováni tím, jak málo o sobě víme.

Abychom to uzavřeli… 

Když pochopíme, že si můžeme svůj život ovlivňovat sami, svým záměrně směřovaným myšlením, můžeme se stát spokojenějšími a vyrovnanějšími jedinci. K tomu je potřeba více porozumět našemu vědomí a osvojit si praktiky, které nám pomohou během života zvládat různé situace. Sledovat své chování a vypozorovat, které naučené rituály nám brání v osobním posunu, a následně provést změnu. Pojďme si pojmenovat své sny a vzpomenout si, jak jsme se dokázali radovat, když jsme byli dětmi. Rozhodněme se, že od tohoto okamžiku budeme šťastní! 

 

Ukázka ZDARMA