Rekonektivní léčení na dálku

Praktikovala jsem léčení na dálku. Maminka chlapce s diagnózou dětské mozkové obrny zůstala se svým malým synem v pokojíčku a pozorovala jeho reakce, aby mi po skončení mohla zážitky zprostředkovat. Ve smluvenou hodinu jsem zavolala a dala mamince instrukce, jak se chovat, aby si chlapec léčení užil v co největší míře. Chlapec se nejprve začal různě protahovat na posteli a kroutit ruce a nohy. Třepotala se mu víčka, ale tvářil se u toho velmi spokojeně, pak se k úžasu matky začal hlasitě smát. Po několika minutách zvážněl a vykazoval nadále známky klidu. Po zbytek léčení už jen klidně ležel. Maminka v telefonu byla spokojená, protože chlapec po léčení vypadal šťastně a sladce. Dlouho spolu probírali, co se dělo, a tak jsem volala až po hodině, abych se dozvěděla novinky. 

Jak to prožíval on? Vyprávěl jí, jak se mu na louce objevil lev a začal si s ním povídat. Pak mu řekl, ať se ničeho nebojí, že bude stále s ním a bude mu pomáhat. Chlapec řešil školní šikanu, a tak mu lev něco poradil. Prý se mu po léčení velice ulevilo a začal si víc věřit.

Velice podobný příběh zažila dívka se stejnou diagnózou, kterou jsem léčila také na dálku, děti se navzájem vůbec naznají a každý je z jiného kraje. Prožila podobný rozhovor se zvířátky, od kterých dostávala rady. Po skončení léčení se postavila na paty, což u dětí s DMO není snadné. Děti se dokážou rychle a bezstarostně napojit na energie a terapii krásně prožívat. S maminkou budeme sledovat případné pokroky. 

Zakladatel této metody Eric Pearl dokumentuje příběh chlapce s DMO a jeho pokroky po Rekonektivním léčení. 

Jak je možné, že lidé mají, mohou mít při léčení vize? Do třetice mi v dalším příběhu paní po léčení vyprávěla, jak vylezla ze svého těla a vnímala jen svou tvář, přesněji část tváře, jako by tělo vůbec neexistovalo. Dnes mi po léčení psala, že ji čeká důležitá zkouška a navzdory stresu se cítí velice klidně a spokojeně. Mám radost z každého léčení, jako by bylo pokaždé jiné. Jinak to vnímám a přicházejí pocity i vjemy různého charakteru. Je naprosto fantastické, že se léčení projeví tam, kde to člověk nejvíc potřebuje. Je dobré nemít žádná očekávání a po terapii si prostě začít všímat změn, které se vždy dostaví, ale záleží na vnímavosti klienta jak rychle je zaregistruje. 

Potkala jsem se po dlouhé době s kamarádkou a nejvíc ji zajímalo, jak je možné, že lidské tělo reaguje na léčení na dálku tak silně. Je to tím, že se léčí Rekonektivními energiemi, které pří oddálení od těla zesilují na rozdíl od jiných energetických metod, které vzdáleností slábnou. To jsou proměřené údaje z výzkumů. Pokud vás zajímá léčení nebo více informací ozvěte se zde:

Objednat léčení