Přitahování financí

Zpravidla lidé přicházejí na Rekonektivní léčení ze zdravotních důvodů nebo se chtějí posunout, ale s tímto velmi konkrétním zacílením od klienta jsem se potkala poprvé. Nejspíš jsem tomuto tématu věnovala velkou pozornost, protože se v jednom měsíci objevili další úplně stejně zaměření klienti.  Bylo to pro mě potvrzení toho, co už jsem nějakou dobu vnímala na sobě. 

Klient je fyzik a zároveň majitel velké firmy. Na úvod mi řekl, že nic moc vědět nepotřebuje, protože Rekonektivní léčení velmi dobře zná a přišel hlavně proto, že mu praktička kterou navštěvoval, změnila druh činnosti. To už samo o sobě mě velmi zaujalo, a tak jsem žjišťovala jaké má zkušenosti s Rekonektivními frekvencemi. Prý přesně ví, jak fugují a navýšení těchto frekvencí mu pokaždé do firmy přinese finanční tok. Chodí na Rekonektivní léčení pravidelně, vždy když se mu zaseknou ve firmě finance. Má odpozorováno, že to jde ruku v ruce s láskou a vztahy. Oce nila jsem jeho pozorovací schopnosti. Velmi mi imponovalo, že na rozdíl ode mě přesně ví, jak fyzika funguje, a prošel si mnoha různými metodami, ale žádná neměla takové výsledky jako Rekonektivní léčení: říkal, že dohnal během týdne firemní zisk za dva měsíce, evidentně mu to funguje. Hezky pojmenoval, že to vypadalo jako by se to někde nahoře „zaseklo“ a Rekonektivními frekvencemi se to opět uvolní. 

Lidé často popisují, že najednou objevili práci, po které toužili, nebo byli přijati na mnohem lepší pozici, než o jakou by usilovali u vědomí svých schopností. Po dlouhém neúspěšném hledání klikli na inzerát a do měsíce měli zajímavou práci. 

Rekonektivní léčení má významný dvojí účinnek, jak uvedla autorka článku Rachel Hindle pro britský magazín Kindred Spirit. Je schopno obnovit celek a současně zvýšit vibrační úroveň. Navyšování vibrací má velký vliv na to, jaký žijeme život. Harmonizací člověka se může stát tolik věcí, které v konečném důsledku mají vliv na rozhodování a plánování. 

Během týdne se objednal další klient a opět si přišel pro Rekonektivní léčení z důvodů odblokování zaseklých financí. Nejprve jsem si myslela, že je to nějaký známý a dělají si ze mě legraci, ale když přicházeli se stejnou zkušeností další usoudila jsem, že tímto dostávám důkazy o dalším možném přínosu těchto frekvencí. 

Více se dozvědět o Rekonektivním léčení můžete zde.