rekonektivní léčení

Navyšte svou frekvenci

Každý člověk má svou vlastní frekvenci, na které vibruje (vyzařuje svou energii). Toto vyzařování se formovalo v průběhu celého života a je z největší části souhrnem všech zkušeností, které si člověk prožil. To, co člověk vyzařuje, cítíme podvědomě a okamžitě. Jak doslovné – vyzařujeme, tedy záříme na venek. Své informace tedy vysíláme navenek, ať už chceme nebo nechceme. Beze slov. A druzí lidé mohou tyto informace zachytit. Výborně je vnímají děti a zvířata.

Znáte to. Jste na oslavě a někdo vstoupí do místnosti a vy okamžitě cítíte, jestli je vám sympatický, nebo není. Zda jste na stejné vlnové délce nebo nikoliv. Jestli si spolu sednete nebo ne. Víte to prostě hned – vycítíte to. 

Tímto způsobem najdeme lidi, kteří myslí a cítí podobně jako my. Rádi pak věříme tomu, že to byla naprostá náhoda. Ve skutečnosti jsou to naše rezonanční pole, která jsou spolu v harmonii. Toto vyzařování můžeme pojmenovat charisma, charakter nebo také osobnost. Nebo výrazem rezonanční pole. To, co vyzařujeme, to si také přitahujeme. Důležité však je, že toto pole můžeme měnit. Můžeme ho pozvednout. Můžeme ho navýšit. 

Pokud chceme v životě prožít něco nového, či poznat nové lidi, měli bychom svou „vysílací frekvenci“ neboli vibraci rozhodně změnit. Je to jako když ladíme frekvenci rozhlasové stanice. 

I v životě můžeme pozměnit svou frekvenci, a tím i naše vyzařování – tedy to, jak působíme na druhé. 

Jak to uděláme? Naši frekvenci můžeme navýšit například tak, že budeme myslet na něco pěkného nebo si zanotujeme duchovní píseň. Už jen zvuk slova „OM“ nebo opakování pozitivních afirmací pozvedá naši frekvenci do oblastí, které jsme dosud neznali, a dovolí, aby do našeho života vstoupilo zvenčí něco zdánlivě nedosažitelného. 

Pozitivní myšlenky mají vyšší frakvenci kmitání než ty negativní. Uvidíme věci, které jsme v životě dřív neviděli, které ovšem kolem nás venku plují jako nabídka. Dokud se nenastavíme na jejich frekvenci, nemůžeme je vnímat. Teprve tehdy, až pozvedneme svou vlastní frekvenci, začnou nám do života vstupovat pozitivní události a my je budeme vidět jako šance. Navyšte svou frekvenci a buďte láskyplní, přátelští, zdvořilí, usmívejte se na svět. Obklopujte se věcmi, které máte rádi. Jak prohlásil Albert Einstein: „Všechno je jen energie, všechno je jen kmitání.“

K navýšení frekvencí můžete také využít bezdotykovou metodu, která se dá aplikovat účinně i na dálku. Výsledky lze proměřit přístrojem, kterým se měří energetické pole člověka. Což může být jeden z důvodů, proč je informační léčení tak účinné nejen po zdravotní stránce, ale i v oblasti osobního rozvoje. Více se můžete dozvědět v ebooku  Sedm kroků ke štěstí. 

Chci e-book 390 Kč

 

______________________________________________________________