Navyšování frekvencí

Jak ukazuje Schumannova zemská resonance – frekvence země se radikálně zvyšuje. Tyto změny významně tlačí na změnu všech bytostí žijících na naší planetě. Většina z nás velmi silně pociťuje zrychlující se události a výrazné změny nejen v duchovních oblastech, ale především v běžném životě každého z nás. Úroveň naší frekvence v různých oblastech života lze zjistit různými způsoby.

Čím výše se nacházíme, tím lépe se nám žije

Například David R. Hawkins M.D., Ph.D. vytvořil za dvacet let své praxe tabulku lidských zkušeností – jakousi mapu vědomí, která nám může pomoci identifikovat, kde se my a naši bližní nacházíme na žebříčku osobního vývoje. Z vlastních zkušeností i ze zkušeností mých klientů je zjevné, že čím výše se na této stupnici nacházíme, tím lépe se nám žije.

Na postupném zvyšování naší frekvence můžeme pracovat mnoha způsoby. Mojí cestou je Rekonektivní léčení a Znouvu-napojení. Jedná se o jistý druh zkratky nebo, chcete-li, jistý druh zrychlení přirozených procesů, kterým si v tomto období vývoje procházíme.

Lidé se mne často ptají na konkrétní zdravotní efekty této metody léčení. K těmto otázkám mohu konstatovat, že se nejedná o záměrovou léčebnou metodu. Zdravotní efekty, jichž napojení na léčebné frekvence velmi často dosahuje, jsou  důsledkem celkové harmonizace systému člověka. Jak ukazují příklady z mé praxe, mnohdy se nejprve promění vnitřní postoje a nastavení člověka – tento změněný stav mysli pak následně proměňuje životní podmínky nebo zdravotní stav daného jedince. Někdy ovšem zdravotní stav není primárním cílem a změny probíhají ve vztazích anebo v celkovém chápání života. Pro dokumentaci mohu uvést například následující příběhy mých klientů:

Paní R. trápily již delší dobu bolesti v kolenou. Rozhodla se pro jednorázové  rekonektivní léčení. Během sezení překvapivě neměla žádné pocity, přišlo jen určité celkové zklidnění. Po dvou měsících se stav jejího kolene změnil jen málo, ale s velkým překvapením si uvědomila, že již nemá astma, se kterým se potýkala po celý svůj život.

Paní K. nebyla vůbec nakloněna tomuto typu léčení. S vážnou rakovinou kostí byla velmi apatická a navíc zcela přesvědčená o tom, že ji čeká nanejvýš půl roku života. Rekonektivní léčení jsem prováděla na dálku, na žádost třetí osoby. Během každého léčení měla jiné zážitky a její fyzické tělo vnímalo silné vibrace. Po třech sezeních se začala cítit mnohem lépe, a proto podstoupila i Znovu-napojení. Hned první den se stalo něco velmi zajímavého uvědomila si, že její život má smysl, a začala věřit v uzdravení. Něco takového, s tak jasnou diagnózou od lékařů, bylo velmi nesnadné. Za půl roku se mi dostalo zpětné vazby, že se jí žije mnohem lépe. Začala se opět smát a věnovat se normálním věcem. Věta „Užívat si života.“ pro ni i její blízké dostala zcela jiný rozměr. Vyšetření sice neukázalo fyzické uzdravení, ale kvalita jejího života i kvalita jejích vztahů se mnohonásobně zlepšila. 

Je třeba si uvědomit, že léčebné frekvence zasahují do těch nejhlubších buněčných struktur a mají vliv na léčbu hluboko uložených traumat. Týká se to jak traumat a programů získaných od narození, tak i těch, které jsme převzali od našich předků a které jsou hluboce uloženy v naší DNA. Léčba na buněčné úrovni a změny na úrovni DNA jsou základním zdrojem zdravotních i psychických změn při použití léčebných frekvencí. Ale jak již jsem zmínila v příbězích, naše tělo, naše podvědomí – celá naše bytost si sama vybere, co je pro ni v danou chvíli nejdůležitější oblastí ke změně. Rozum na tento výběr většinou nemá takřka žádný vliv.

Zpočátku múže být náročné pochopit, že vlastní postoje můžou změnit svět, ve kterém člověk žije. Zvýšené frekvence nás však poměrně rychle přivedou k pochopení toho, jak naše myšlení, mluva a prožívání vytvářejí naši přítomnost i budoucnost. Začneme vědomě vnímat tu unikátní škálu bloků, traumat či získaných programů, které si životem neseme, a získáme tak možnost je vědomě uvolňovat a krok za krokem se přibližovat k vnitřní i vnější harmonii. Jak se naše frekvence zvyšují, začínáme si tuto jízdu víc a víc užívat, začneme vnímat to, co v našem životě máme, mnohem více než to, co nám chybí. Zažíváme zázraky náhod i nečekaných darů života a tento stav se pak stane přirozenou a radostnou součástí našeho každodenního bytí.

„Země se mění a my také. Proto hlavní otázkou není to, zda se na vyšší frekvence dostaneme; otázkou je pouze to, jakým způsobem se tak stane a jak nás tato cesta bude těšit.“

 

Více se můžete dozvědět v ebooku 7 KROKŮ ke ŠTĚSTÍ