Důkazy

Lidské zdraví

Bez životní energie nemůžeme existovat. Při nedostatečné životní energii chřadneme, jsme bez síly a dobré nálady, často jsme nemocní – žijeme jakoby napůl.

Jeden z největších užitků přístrojů GDV pro člověka, je včasné odhalení SNÍŽENÉ ENERGIE ORGÁNŮ, jehož důsledkem bývá jejich snížená funkčnost.
Včasné odhalení takového stavu umožňuje předejít pozdějšímu onemocnění orgánu.
Obrázek: Rozdílná intenzita energetických biopolí vlivem oslabených orgánů – měřeno GDV metodou:

          Oslabené biopole                    Silné biopole

 

Až doposud bylo problematické monitorovat pokles energie jednotlivých orgánů spolehlivým, věrohodným a certifikovaným způsobem.

Po více než 25ti letém výzkumu prof. Dr. Konstantina Korotkova a jeho týmu, a také díky rychlému rozvoji moderní digitální technologie, se podařilo vyvinout přístroje GDV a speciální analytický software. Metoda GDV rychle, neinvazivně a s velikou přesností dokáže změřit energetický stav člověka a jeho orgánů.

Přístroje GDV unikátní metodou mapují a měří energetický stav člověka a jeho orgánů a mohou významně pomoci odhalit oslabení orgánu dříve, než se toto oslabení projeví ve formě nemoci!

GDV je zkratka pro Gas Discharge Visualization. Volný překlad by mohl znít jako „zobrazení energetických výbojů protonů a elektronů vyzařovaných lidským tělem“. Naše tělo kolem sebe neustále vyzařuje svou energii.

GDV – Vítejte v budoucnosti!

GDV umožňuje analýzu zdravotního stavu člověka na jeho nejdůležitější základní energetické úrovni, což umožňuje pohled na pravděpodobný vývoj jeho zdraví v budoucnosti a včasné odhalení případných zdravotních rizik.

Obrovský význam GDV spočívá v tom, že na základě výsledků měření energetické úrovně jednotlivých orgánů či celých systémů lidského těla, lze včas nastavit opatření vedoucí k posílení energetické úrovně orgánů a tudíž ke zlepšení jejich funkčnosti. Pokud je v této fázi orgán posílen, posílí se také jeho celkový zdravotní stav a především dojde ke snížení či úplnému odstranění rizika pozdějšího onemocnění orgánu.

Na oslabování orgánů působí různé vlivy, jako je např. dlouhodobý stres, nevyvážená životospráva, životní prostředí, negativní myšlení, elektrosmog, nedostatek pohybových aktivit, nadváha, mikrovlnné záření, apod. Oslabení se nejprve projevuje na energetické úrovni „nejslabšího“ orgánu v těle, čehož si pravděpodobně ani nevšimneme. Pokud se proces oslabování dále prohlubuje začne se projevovat na psychické úrovni. Pokud ani poté nedojde k odstranění příčiny oslabování orgánu, což se pravděpodobně nestane, neboť si to nedáme do souvislostí, teprve poté se problém zhmotní na fyzické úrovni – zpravidla propuknutím nemocí nebo jejich příznaků.

Pokud je pokles energie orgánu zjištěn včas, tj. v první fázi (na úrovní energetického oslabení orgánu), je možné okamžitě nastavit taková opatření, která orgán a jeho funkčnost posílí, čímž se zabrání jeho dalšímu oslabování, které by se časem pravděpodobně projevilo jeho onemocněním. Takových opatření je mnoho a záleží na každém, zdali upřednostní klasickou medicínu nebo alternativní způsoby.

Důležité je neotálet a začít včas.

 

Příklady využití přístrojů GDV – porovnání intenzity energetického pole před léčením a po něm:

                                                 1. Energetické pole

           

před rekonektivním léčením                                 po rekonektivním léčení (25 min)

 

 Ze snímků je možné jasně vypozorovat vliv rekonektivního léčení na zesílení energetického pole.

 

                                              2. Pozice a aktivita čaker

před rekonektivním léčením po rekonektivním léčení (25 min)

Také na tomto srovnání klient vidí, jaký vliv mělo rekonektivního léčení na vyrovnání jeho čaker a jejich zaktivizování.

Děkuji za článek autorovi http://www.mereni-energetickych-poli.cz
Nyní se můžete objednat na rekonektivní léčení můžete zde.