Úvod

IMG_0346Pojďte objevit novinky v alternativním léčení 3.tisíciletí!

Máte zdravotní či psychické problémy a klasická medicína selhala?

Objevte Rekonektivní léčení (Reconnective Healing), které je celosvětově uznávaným směrem v rozvíjející se oblasti energetického léčení.

Rekonektivní léčení představuje pro miliony lidí po celém světě návrat k optimálnímu stavu zdraví, rovnováhy a vitality ve všech oblastech života. Mnoho lidí zažije trvalé změny na mnoha úrovních. Rekonektivní léčení (Reconnective Healing) vykazuje významné výsledky jak na úrovni zdravotní, tak i na úrovni osobního rozvoje člověka. Je podloženo vědeckým výzkumem lékařů, kvantových fyziků a univerzit po celém světě. 

Rekonektivní léčení je proces harmonizace těla. Nezaměřuje se na konkrétní nemoc, ale nastavením rovnováhy v organismu odstraní příčinu nemoci. Působí tam, kde to nejvíc potřebujete. 

Rekonektivní léčení má mnoho přínosů, podporuje pozitivní změny. Tuto silnou formu léčení může využít kdokoliv, bez ohledu na věk nebo náboženskou orientaci. Rekonektivní léčení je nová dynamická úroveň léčení, která překonává techniku, osvobodí vás od složitých rituálů a ochran na bázi strachu. V mnoha vědeckých studiích bylo prokázáno, že Reconnective Healing® restrukturalizuje samotnou DNA, což má za následek, že buňky vyzařují vyšší a souvislejší úrovně světla, což vede k uzdravení – fyzickému, duševnímu, emocionálnímu a dalším, které obvykle bývá okamžité a doživotní.

Je vědecky prokázáno, že Rekonektivní léčení:

  •  Zpomaluje proces stárnutí fyzického těla.
  • Dochází k životní transformaci směrem k harmonii.
  •  Prohlubuje se spokojenost a efektivita.
  •  Zharmonizují se vztahy s lidmi v okolí.
  •  Dochází k navýšení energie těle.
  • Restrukturalizuje poškozenou DNA.

Pro koho je tato metoda vhodná?

A v tom je právě jedinečnost této metody. Lze ji aplikovat na kohokoliv bez rozdílu věku, pohlaví, národnosti, onemocnění a duchovního zaměření. Jednoduše řečeno tato metoda je účinná na všechny živé bytosti, a to jak lidi, tak i zvířata. Více info zde:

 

Reconnection

Lze Rekonektivní léčení provádět i na dálku? 

Rekonektivní léčení se provádí i na dálku a jeho účinnost je dokázaná a změřená. Domluvíme se na hodině, kdy vám zavolám a seznámím vás s postupem. Po léčení vám opět zavolám a promluvíme si o vašich prožitcích. Objednat se můžete zde: 

Romana Matyášová Reconnection

Rekonektivní léčení

Znovu-napojení (The Reconnection) 

 Je vyšší forma Rekonektivního léčení založená na znovunapojení ztracených schopností svého těla, mysli a emocí.

Znovu napojuje meridiány těla na linie sítě planety a celého prostoru jehož jsme součástí. Jedná se o napojení člověka, které je trvalé. Provádí se jednou za život. Přináší velký evoluční posun v životě člověka a zdraví přichází jako bonus

Dokáže přinést viditelné změny na úrovni fyzického těla, vnímání, vztahů, osobního i pracovního života. Je to neustálý proces, který pracuje. Vstupujete do transformace. Více zde..