Rekonektivní léčení

IMG_0346Pojďte objevit novinky v alternativním léčení 3.tisíciletí!

Máte zdravotní či psychické problémy a klasická medicína selhala?

Objevte Rekonektivní léčení (Reconnective Healing), které je celosvětově uznávaným směrem v rozvíjející se oblasti energetického léčení.

Rekonektivní léčení představuje pro miliony lidí po celém světě návrat k optimálnímu stavu zdraví, rovnováhy a vitality ve všech oblastech života. Mnoho lidí zažije trvalé změny na mnoha úrovních. Rekonektivní léčení (Reconnective Healing) vykazuje významné výsledky jak na úrovni zdravotní, tak i na úrovni osobního rozvoje člověka. Je podloženo vědeckým výzkumem lékařů, kvantových fyziků a univerzit po celém světě. 

Rekonektivní léčení je proces harmonizace těla. Nezaměřuje se na konkrétní nemoc, ale nastavením rovnováhy v organismu odstraní příčinu nemoci. Působí tam, kde to nejvíc potřebujete. 

Rekonektivní léčení má mnoho přínosů, podporuje pozitivní změny. Tuto silnou formu léčení může využít kdokoliv, bez ohledu na věk nebo náboženskou orientaci. Rekonektivní léčení je nová dynamická úroveň léčení, která překonává techniku, osvobodí vás od složitých rituálů a ochran na bázi strachu. V mnoha vědeckých studiích bylo prokázáno, že Reconnective Healing® restrukturalizuje samotnou DNA, což má za následek, že buňky vyzařují vyšší a souvislejší úrovně světla, což vede k uzdravení – fyzickému, duševnímu, emocionálnímu a dalším, které obvykle bývá okamžité a doživotní.

Je vědecky prokázáno, že Rekonektivní léčení:

  •  Zpomaluje proces stárnutí fyzického těla.
  • Dochází k životní transformaci směrem k harmonii.
  •  Prohlubuje se spokojenost a efektivita.
  •  Zharmonizují se vztahy s lidmi v okolí.
  •  Dochází k navýšení energie těle.
  • Restrukturalizuje poškozenou DNA.

Pro koho je tato metoda vhodná?

A v tom je právě jedinečnost této metody. Lze ji aplikovat na kohokoliv bez rozdílu věku, pohlaví, národnosti, onemocnění a duchovního zaměření. Jednoduše řečeno tato metoda je účinná na všechny živé bytosti, a to jak lidi, tak i zvířata. 

 

Reconnection

Lze Rekonektivní léčení provádět i na dálku? 

Rekonektivní léčení se provádí i na dálku a jeho účinnost je dokázaná a změřená. Domluvíme se na hodině, kdy vám zavolám a seznámím vás s postupem. Po léčení vám opět zavolám a promluvíme si o vašich prožitcích. Jak probíhá léčení? 

Romana Matyášová Reconnection

Rekonektivní léčení

 

Znovu-napojení (The Reconnection) 

 Měli bychom odlišovat dvě věci, Rekonektivní léčení a Znovunapojení. Rekonektivní léčení je návratem k našemu přirozenému stavu rovnováhy a zdraví. Je to jednorázová naladění na frekvence Rekonektivního léčení a tím si něco velmi hluboko uvnitř klienta vzpomene na to, že tento stav rovnováhy a harmonie vlastně zná a že se do něj chce vrátit. A tím se nastartuje proces, který u každého probíhá jinak, dle jeho skutečné potřeby. Optimální počet sezení je třikrát za týden a je možné je v budoucnu opakovat. Proces  Znovu-napojení je oproti tomu proces trvalý. Dělá se jen jednou za život a už se neopakuje.

Je vyšší forma Rekonektivního léčení založená na znovunapojení ztracených schopností svého těla, mysli a emocí.

Znovu napojuje meridiány těla na linie sítě planety a celého prostoru jehož jsme součástí. Přináší velký evoluční posun v životě člověka a zdraví přichází jako bonus

Dokáže přinést viditelné změny na úrovni fyzického těla, vnímání, vztahů, osobního i pracovního života. Je to neustálý proces, který pracuje. Vstupujete do transformace. Více zde..